is toegevoegd aan uw favorieten.

Over phasen, zwevingen en klankaard

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewegingen, welker perioden een, twee, drie, enz. malen in die der oorspronkelijke beweging begrepen zijn. Hierbij wordt onder eenvoudig harmonische beweging die van een slinger verstaan, waarvan de slingerwijdte klein ten opzichte van de lengte van den slinger is. De bedoelde beweging beet daarom ook wel nliit/jerbnceginp. Zijn de periode en de baan der beweging veel kleiner dan dat wij haar niet het oog zouden kunnen volgen, dan noemen wij de periodieke beweging eene trilling. De trilling die in haar aard met de slinger-

O O ~ O O

beweging overeenkomt, heet sinmtrilluig. Stelt 11.1. y de uitwijking voor van het trillende deeltje uit den evenwichtsstand, Tde periode der trilling, en t de veranderlijke grootte van den sedert het beginpunt der beschouwing verloopen tijd, dan is

t

H — A sin 2 jt -

de formule voor de sinustrilling. Daar 1 de grootste en — 1de

kleinste waarde van «in 2 rr is. zoo beteekent blijkbaar A de grootste

uitwijking, die het trillende deeltje naar den eenen en naar den anderen kant van den evenwichtsstand kan hebben. Men noemt A de amplitude der trilling.

Stelt men de harmonische trilling grafisch voor, dan krijgt men deze bewegingscurve :

O O

Fig. 3.

Welker constructie door afleiding uit eelie eenparige cirkelbeweging in elk boek der natuurkunde te vinden is,

Verlegt men het beginpunt der beweging periode, zoo wordt

dezelfde curve voorgesteld door de formule