is toegevoegd aan uw favorieten.

Over phasen, zwevingen en klankaard

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is en wij aan lift begin van eene nieuwe sinustrilling zijn. Dit behoeft evenwel geenszins het. geval te zijn.

Men kan evengoed het. begintijdstip oj) elk ander punt van de geheele heen-en-weerbewegiug laten vallen. En wanneer men twee of meer sinustrillingen tegelijk beschouwt, dan zullen zij in 't algemeen bij het beginpunt der beschouwing niet in dezelfde phase verkeeren en zal dus in minstens een der beide trillingsformules tot uitdrukking moeten komen, hoeveel de eene beweging bij het begintijdstip der beschouwing de andere vóór was iu phase. Om deze redenen nu moet men in de formule aangeven de

aanvangspbase

d. i. dat gedeelte van één heele heen en weerbeweging, dat liet trillende deeltje bij het beginpunt der beschouwing al had volbracht.

2

Was dit gedeelte bv. - van eene heen en weerbeweging, dan zou de uitwijking op het begin tijdstip al bedragen

H — A sin ^2 .-r X

1

terwijl voor t = ^ 'I' de uitwijking weer nul zou zijn; voor elke willekeurige waarde van t zou dus de formule luiden

, = Ai + f)

en voor elke waarde /> der aanvangsphase »/ = „1 sin 2 .t

Beschouw ik eene beweging, uit meer sinustrillingen opgebouwd, dan zou daarvoor in 't algemeen de formule luiden

y = A .sin 2 ,t -f J + li sin 2 .1 f rj- + -f

+ C sin 2 jrf~ + + enz.

De aanvanijspftttsu)) zouden dan zijn ƒ>,, /'o, y<:1. enz. en de nnnmnkelijke phuxevertvhillen: />■)—i>j, p$—j/t. enz,1