is toegevoegd aan uw favorieten.

Over phasen, zwevingen en klankaard

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in overeenstemming met K o e n i g's benoeming »sinusoides har» muniques, coincidant au quart de leur lougueur".

Deze mijne schrijfwijze voor K o e n i g's curven drukt direct de bedoeling van zijne woorden uit en is dus te verkiezen. Dat H e r 111 a n n's schrijfwijze slechts toevallig oji hetzelfde neerkomt als de mijne, blijkt, als er termen aan de reeks ontbreken. Zoo zou (bij het ontbreken van den derden term)

y — zin 2 3t Xt -(- — sin 2 rr ^2 Xt —^

-1 sin 2 Jt (4 Xt ^ 4 s in 2 Jt (o Xt ^ 4- . . . .

^10 V 2/ 25 ^ 4

niet meer in overeenstemming met K o e 11 i g's bedoeling zijn, want

men zou er voor kunnen schrijven (het begintijdstij) van de

4

grondtoonperiode verplaatsend):

y — Kin 2 .t TaV -f- 2 .T ^2 Xt -f- —^ -j-

+ ~ sin 2 * ^4 Xt + 1 j + A «in 2 .t ^5 Xt + j j + ....

Hiervoor kan men schrijven

1 .1 1

u — cos2.t A/4- — cos 4 .t At — sin 8.tAt sin 10 jx At — ....

•' 1 4 10 25

terwijl lv o e 11 i g's curve niet phaseverschil kan worden uit-

4

gedrukt door de formule:

1 . 1 o 1

11 rrr cos 2 .t A t -I- cos 4 .t A t 4- cos 8.7 A / 4- cos 1U .t A14-.... •' 1 4 lü 25

XXV.

Door middel vnu E d i s 0 n's phonograaf heeft Her 111 a 11 11 getracht, de vraag omtrent den invloed der phasen op den klankaard vast te stellen. Hij keert het bewegingsproces om ten opzichte van het tjjdsverloop, door den cylinder in verkeerde richting te laten draaien. Hierbij ondergaan de phasen der aparte sinusbewegingen