is toegevoegd aan uw favorieten.

Over phasen, zwevingen en klankaard

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 2asi„2.-T ,(.Y+f)+:] ' • • (ll)

Het is duidelijk dat. de door deze twee formules uitgedrukte bewegingen geen verschillenden indruk op ons oor maken, en dat wij dus toch niet om de tiree secunden maar om de secunde denzelfden indruk ontvangen. I)e rhythmus der zweving is dus ook niet L

—, maar wel Lx per secunde, 't geen overeenstemt met de heer-

schende meeniug.

Dat het teeken van de formule

2 a sin 2 rr | / ^.Y + 0 1

elke secunde wisselt beteekent niet anders, dan dat er telkens, als

de amplitude nul is, eene plotselinge phaseverschuiving van

plaats vindt, 't geen echter, om de secunde gebeurende, volstrekt niet tot eenig bijzonder verschijnsel aanleiding geeft.

XXXÏÏI.

Gemakkelijker nog kunnen wij op de volgende wijze tot dit resultaat komen :

Noemen wij de intensiteit der door formule (S) uitgedrukte beweging niet de frequentie ^ C', zoo krijgen wij door quadrateering van formule (!>)

= 4 A' cos' 2 rt ^ + 1' ) • • • • (12)

Hiervoor kunnen wij schrijven :

2 A' [1 + fos 2 A 4- />)| .... (13) Deze formule geett onmiddeljjk A als de frequentie der intensiteitswisseling aan en door de periodieke schommeling der waarde \an co* 2 .i (t L+ -fy) neemt (13) voor de volgende waarde van t de daarachter aangegeven waarden aan :