is toegevoegd aan uw favorieten.

Over phasen, zwevingen en klankaard

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A sin 2 .1 11 (« <I L) -)- /»j| 4" R 2 -t (t ft (I 4"

Hiervoor kunnen wij schrijven :

A sin 2 .t |f tt d 4" (l'\ + ' A)| 4" H 2 -t (< rf 4" Pt) waarmee wij den toon tt </ 4" A beschouwen als een toon «</ met de aanvangsphase 4" ' A. Deze aanvangsphase is dus weer eene functie van den tijd en wel een langzaam met den tijd veranderende parameter.

Daar ,}</ niet ontstemd is, kunnen wij het verloop der samengestelde beweging het best beschouwen aan de hand van de beweging

[id. De/.e toon volbrengt steeds in elke -- secunde |ï trillingen,

1

en altijd verkeert deze beweging bij het begin van elke — secunde

in dezelfde pliase als bij t, — 0. En ook is dit de pliase van (i d

na elk aantal heele trillingen, dus na secunden, wanneer /• een

lid

geheel getal voorstelt.

De ontstemde toon tt <1 evenwel volbrengt in elke secunde

tl

«</ 4" A A

= « 4-

d T d

1 A .

en loopt dus in elke secunde — trilling vooruit. Daardoor is

d d

1 , A

bii becrin van elke volgende secunde de toon ad— verder in •' d d

de pliase, dan hij zou zijn als hij niet ontstemd was.

x

Bij de niet ontstemde tonen is oj) het deel der superpositiecurve de toon tt d bij den toon d

0 ii

trillingen in de pliase achter, waarbij x een geheel positief' getal kleiner dan en k het grootste geheele positieve getal is, zóó gekozen, dat