is toegevoegd aan uw favorieten.

Over phasen, zwevingen en klankaard

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 secuude respectievelijk «, ,i en y geheele trillingen volbrengen d

en zou de phasentoestand steeds dezelfde blijven. Daar echter y d L trillingen per secuude te veel maakt, loopt deze toon steeds dóór een weinig in de phase vooruit. Zal hierdoor in liet verloop van den tijd «eer eens dezelfde phasentoestand als bij liet begin kunnen or.tstaan, zoodat de ]tliasen op een zeker tijdstip weer />, />, en ?»s zijn, dan kan dat alleen op zoodanige tijdstippen gebeuren, als waarop in de eerste plaats de zuivere tonen a d en <1 weer dezelfde phaser als bij het begin hebben, n.1. />, en y>2.

Dit nu is het geval: ten eerste steeds aan het begin van de

superpositie-curve, d.w.z. aan het begin van elke - secunde. Maar 12

bovendien nog op - gedeelte, enz. van de superpositie-curve, want 'I '/

op — gedeelte heeft de toon u il 'I

'1

<iehei'le trilliwien en de toon (i tl

'1

geheele trillinfieu volbracht.

Op ~L gedeelte van de superpositie-curve heeft t< <1 'I

2« __ O •

— = 1 tl '/

geheele trillingen, en <1

2,-?

'/

geheele trillingen volbracht.

Er zijn dus voor den toon y <1 + L </ gelegenheden in de superpositic-curve, om door vooruitloopen in de pliase den oorspronkelijken pliasentoestand te herstellen en wel <>p de plaatsen

12 </-l

0, . — enz. tot,

1 '/ 1