is toegevoegd aan uw favorieten.

Over phasen, zwevingen en klankaard

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Immers, in deze punten heeft </ respectievelijk

,!_« = ^._^ = 2eux. a a n a

geheele trillingen meer volbracht dan de toon « </.

De toon y d heelt in de punten

1 2

—, — enz. a a

der superpssitie-curve respectielijk

y l> 2 y 2[t - '>

I ' — — - - = —i enz.

tl tl u <i ci "

trillingen méér volbracht dan de toon ,>'</• Deze breuken worden in hun eenvoudigsten vorm voorgesteld door

// 20'

- —, enz.

a a

Zou op de genoemde punten der superpositie y d een geheel aantal trillingen méér volbracht hebben dan d, dan zou ook tusschen deze twee tonen op een zoodanig punt der superpositie-curve het oorspronkelijke phaseverschil bestaan. < >p de punten

1 2 a'—1

0, -, -, enz. tot

(l u a

beeft, de toon yd respectievelijk

V 2 b' . , ^ <«' — 1) V u 1, K ,, K r enz. tot K )

a a 11

trilling minder dan het eerstvolgende geheele getal trillingen, méér volbracht dan de toon (i d. Hierin stelt K telkens vóór het kleinste geheele getal zoodanig gekozen, dat het verschil positief blgtt. Annuleert de toon y d (eigenlijk yd + L) door zijne ontstemming een dezer bedragen, dan is de oorspronkelijke phase-verschiltoestand hersteld. De bedragen

!>' „ 2 b' K («' — l)fr'

1. K ,, K — , enz. tot A

kan men ook schrijven in den vorm

t%' fl' 4- 1 . . .

. .ii •„» ., .... a» „„„tpn —. —-— enz.dermiperpositie-ciirve. l) Deze waarden herhalen zich voor de punten a > n 1 '