is toegevoegd aan uw favorieten.

Over phasen, zwevingen en klankaard

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV.

Er bestaat eene meningo-encephalitis serosa. die optreedt in 't verloop van otitis media purulenta en waarbij dikwijls eene vrij groote hoeveelheid vocht in den zijventrikel is opgehoopt (meningitis serosa ventricularis).

XVI.

Het is niet onmogelijk, dat de somtijds bij kleine-hersenabsces zoogenaamd i<yiriptoiiuUisc/i optredende /iifdivps ventriciilormn ontstaat door voortgeleiding van toxinen langs de zieke dura naai den plexus chorioideus lateralis, zoodat dan het ventrikelvocht als liet produet. eener meningitis serosa ventricularis toxica opgevat moet «orden.

XVII.

Mij rhinitis atrophicans foetida is een bijna constant verschijnsel, dat in Heymann's Handbuch der Laryngologie und Kliinologie niet genoemd wordt, de meer of minder uitgesproken anaesthesie van het neusslijmvlies.

XVIII.

Het kan voorkomen, dat de aard der beweging van de stembanden ons er toe noopt, eene zenuwziekte, die wij dusver als eene tunctioneele beschouwden, op te vatten als eene van organischen oorsprong.

XIX.

Artsen aan sanatoriën voor longlijders moeten in die mate laryngoloog zijn, dat zij een tuberculeuzen larynx zelf kunnen beoordeelen en, zoo noodig, behandelen.

XX.

Men mag bij de autopsie geene septicopyaemie cryptogenetisch noemen, voordat de gehoororganen met sinus sigmoideus en bulbus jugularis nauwkeurig zijn onderzocht.