is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

netisch veld niet uitgesloten zijn. De waarschijnlijkheid van een dusdanig gedrag heeft nog kort geleden Lord Kki.vin betoogd, in een artikel gepubliceerd in Arch. Néerl. II, tome VI en voor de theorie is het ongetwijfeld van hoog belang te rekenen, daarover eenige zekerheid te verkrijgen. De latere onderzoekingen van Dewar hebben aangetoond, dat dit minimum, indien het al bestaat, eerst bij uiterst lage temperaturen bemerkbaar zijn zal.

Naast deze theoretische reden, bestaat er nog eene andere, die dit onderzoek naar den geleidingsweerstand belangrijk maakt. De waarnemingen hadden nooit met voldoende zekerheid vastgesteld, tot hoever er van de meest gebruikte formule bij lage temperatuien afwijkingen voorkwamen. Nu in den laatsten tijd \andenelectrischen weerstand zoo herhaaldelijk bij p>rometers gebruik gemaakt wordt, was liet zeker noodig na te gaan, of er afwijkingen bestonden en welk bedrag deze konden bereiken. Deze redenen deden mij besluiten naar de weerstandsverandering van zuivere metalen bij lage temperaturen een onderzoek in te stellen, \vaai\an de resultaten in de volgende bladzijden zijn meegedeeld.