is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK'.

A. Overzicht van «Ie vroegere bepalingen over de weerstandsverandering van metalen met de temperatuur.

§ 1. Do weerstand van allo geleiders voor den electrischen stroom is eono functie van do temperatuur en talrijk zijn do pogingen 0111 langs proofondervindelijken weg den vorm van deze functie te bepalen. In de eerste tijden was hot dool van de onderzoekingen steods de volgorde vast to stellen, in welke de metalen volgens hun geleidingsvermogen moeten worden gerangschikt, maar de vraag, van welke omstandigheden het galvanisch geleidingsvermogen afhankelijk is, sloot er zich onmiddellijk bij aan.

Do bespreking van do oudste onderzoekingen kan zooikort zijn; do snello verbetering van hulpmiddelen en methoden maakte de uitkomsten bij do iets later genomen motingen in alle opzichten meer vertrouwbaar.

Do eerste proeven over verandering van den olectrischen weerstand bij metalen door do temperatuur zijn afkomstig van Lenz 1).

Pogg. Ann. B<1. XXXIV en Bil. XLV.

1