is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De instelling bij de brug van Wheatstone was, zoowel met den multiplicator als niet den spiegelgalvanometer, voldoende gevoelig. De veranderingen in temperatuur der vergelijkingsweerstanden, waarop bij vorige onderzoekingen weinig gelet was, kon hier slechts geringen invloed hebben, daar die weerstanden van nieuw-zilver waren geconstrueerd. Bovendien brachten zij temperatuurcorrecties aan.

Bij de metingen werd als volgt te werk gegaan. De draden van het te onderzoeken metaal werden spiraalvormig om eene glazen buis gewonden en voorzien van koperen toeleidingen ter dikte van 4 mM. Deze waren er zoigvuldig aangesoldeerd, zoodat overgangsweerstanden te verwaarloozen waren. Met de andere uiteinden, die geamalgameerd waren, reikten deze koperdraden in kwikbakjes, waar tevens de andere takken van de brug uitkwamen. Thermoëlectrische krachten, die hier in vrij sterke mate moeten optreden, werden geëlimineerd door commuteeren van den hoofdstroom.

De draad werd op de verlangde temperatuur gebracht, door hem te dompelen in een bad van olie, die blijkens genomen proeven voldoende isoleerde. Dit bad werd voor de meting eenige minuten geroerd, zoodat temperatuurverschillen niet meer konden voorkomen. Zij meenen de temperatuur tot op 0«,1 C zeker te meten. Van belang is, dat zij den draad, voor tot de eigenlijke proeven over te gaan, herhaaldelijk gedurende ruimen tijd, soms eenige dagen achtereen, op eene temperatuur van 100° hielden, totdat er geene verdere verandering van den weerstand bij 0'J plaats vond.

De metalen, die Matthiessen en zijne medewerkers in