is toegevoegd aan je favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 4. In den laatsten tijd is het onderzoek oin twee redenen weer opgevat. Ten eerste werd van de verandering van den galvanischen weerstand bij temperatuurbepalingen gebruik gemaakt. Ten tweede verschaften de nieuwe hulpmiddelen tot het verkrijgen van lage temperaturen de gelegenheid om het onderzoek uit te breiden tot een temperatuurgebied, waar bepalingen omtrent het geleidingsvermogen juist bizonder belangrijke uitkomsten beloofden.

Wat het eerste betreft: Reeds C. W. Siemens ontwierp pyrometers, waarin de weerstand van een op een micakruis gewonden platinadraad de maat voor de temperatuur leverde. Vier van deze instrumenten stelde hij ter beschikking van „The British Association" om de bruikbaarheid te onderzoeken. Eene commissie, benoemd om hierover een oordeel uit te spreken, vond echter, dat de weerstand van den platinadraad bij 0° na langdurige verhitting zeer aanzienlijk veranderd was, en oordeelde het instrument daardoor ongeschikt voor het voorgeslagen doel ')• C.yllendar kwam in 1887 op dit onderzoek terug Hij toonde aan, dat het bezwaar waarop zij gestuit waren, te ontgaan was door vooraf te laten gaan eene verhitting van den draad hooger dan de hoogste te meten temperatuur. liet nulpunt van den pyrometer blijft dan verder constant. Na zijn onderzoek

'j Report of the committee, consisting of prof. A. W. Wii.li amson ; prof. Sir W. Thomson; Clerk Maxwell; prof. Forbter; Abel; Fi.eeming Jenkins; C. W. Siemens; Mr. R. 8ahink; appointed for the testing of the new pyrometer of Mr. Siemens.

-) Proc. Royal. Soc. 1887.