is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K. Olszewski '). Hij calibreerde een platinathermometer, dien hij ter bepaling van de kritische temperatuur van waterstof gebruikte, door vergelijking met een waterstofthermometer. Beide werden daartoe in een bad van vloeibaar zuurstof gedompeld. De draad van den platinathermometer was 0,025 mM. dik. De graad van zuiverheid van het platina is niet bekend, zoodat voor de weerstandsverandering van zuiver platina uit Olszewski's calibratie weinig is op te maken.

Holbokn en Wien 4). Zij vergelijken platinaweerstanden met waterstofthermometers. Om gelijkheid van temperatuur tusschen den weerstands- en waterstofthermometer te verkrijgen, was de draad binnen in den bol van den waterstofthermometer gebracht op een micakruis. De dikte van den draad bedroeg 0,05 mM., die der toeleidingsdraden 0,5 mM. Zij meten in alcohol door koolzuur afgekoeld, in vloeibare lucht, en bij tusschengelegen temperaturen door den geheelen waterstofthermometer, in paraffine o'f in vasten aether ingesmolten, door vloeibare lucht af te koelen en dan langzaam in temperatuur te laten rijzen, van af het smeltpunt van aether onder roeren. Afwijkingen van 1 op 1000 in den weerstand bij dezelfde temperatuur komen vaak voor, maar bij de verandering van de temperatuur is het twijfelachtig, of er geen grootere systematische fouten veroorzaakt werden, doordat niet steeds temperatuursgelijkheid tusschen den weerstand en het gas verkregen is.

') Akademic der Wissenschaften in Krakau Juni 1895. 2) Wied. Ann. Bd. 59.