is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien vergelijken ze nog een aantal platinadraden, in koperen omhulsels hangende, bij —79° en —188° met den waterstofthermometer. De weerstand als functie van de temperatuur drukken ze uit in eene formule van den vorm t — —258,3 -f- 5,0567«p -f- OjOOöSöóm;4.

Dewar en Fi.eeminq 'J. Hunne onderzoekingen zijn zeker de uitgebreidste over het gedrag van metalen bij lage temperaturen. Het zijn echter slechts vergelijkingen van weerstanden onderling, temperatuursbepalingen zijn er niet direct bij verricht. Dewar en Fleeming namen één platinadraad als standaard en de temperaturen die ze opgeven zijn zoogenaamd platinatemperaturen, die men verkrijgt als men van dien bepaalden draad op-

w, _ W maakt WW< 100.

>v 1 00 >V 0

Hunne onderzoekingen omvatten platina, goud, palladium, zilver, koper, aluminium, ijzer, nickel, tin, magnesium, zink, cadmium, lood en thallium, benevens nog eenige legeeringen.

De wijze waarop zij te werk gingen was de volgende. Een dun blad van „vulcanised fibre" werd met zijde om een paar koperdraden genaaid, zoodat er een cylinder van 2 a 3 cM. diameter ontstond. Hierop werd spiraalsgewijze een zijden draad gewonden, en in de opengeblevene groef de te onderzoeken draad gelegd. Hierna werden deze draden in gesmolten paraffine tot circa 200° verhit om spanningen te verminderen en het geheel goed met paraffine te drenken.

Phil. Mug. Sept. 1903.

2