is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden herleid. Deze formule van den vorm (R + a)2 =p(t + b) wordt berekend in de onderstelling, dat in vast koolzuur de temperatuur — 78°,2 geweest is en in vloeibare zuurstof —182°,5. Er is echter weinig zekerheid, dat dit de goede waarden zijn. Bij het bad van vloeibare zuurstof, welke wel niet volkomen zuiver geweest zal zijn, hangt de temperatuur, waarbij de vloeistof kookt, af van den barometerstand en van de samenstelling. Bij het koolzuur kunnen luchtstroomingen de temperatuur zeer merkbaar doen dalen.

§ 7. Latere onderzoekingen van Dewar en Fleeming ').

Volgens latere mededeelingen hebben ze dit onderzoek nog uitgebreid tot kwik en bismuth. Het kwik vertoont bij temperaturen beneden zijne stollingstemperatuur niets bizonders en heeft een temperatuurscoëfficient ongeveer even groot als andere metalen, n.1. 0,00040.

Bismuth had eerst eene zeer onregelmatige verandering vertoond. De eerste soort die onderzocht werd gaf eene lijn met een buigpunt. Eene tweede soort gaf een dergelijke uitkomst. Eerst eene derde zeer zuivere soort, van Hartmann en Braun afkomstig, vertoonde den gewonen gang, zoodat waarschijnlijk de onregelmatigheden aan onzuiverheid moeten worden toegeschreven.

Nadat het Dewar gelukt was waterstof in grootere hoeveelheden vloeibaar te maken en daarmee de temperatuur tot ongeveer —253° te doen dalen, zijn er

l) Phil. Mag. 1895. Sept. bl. 303; Proc. Royal. Soc. LX bi. 59, 72,

76, 425; Proc. Royal Soc. LXIV bl. 227.