is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoorende, eene snelle vermindering van het geleidingsvermogen van alle andere metalen. Eene kleine bijmenging daarentegen bij één der vier metalen van de eerste groep van een willekeurig ander metaal vergroot het geleidingsvermogen slechts weinig.

Vormt men eindelijk alliages tusschen allerlei metalen twee aan twee met uitsluiting echter van de vier bovengemelde, dan heeft er steeds eene sterke vermindering van het geleidingsvermogen plaats. In deze groep is er dus een minimum van geleidbaarheid. Er worden geen eigenschappen van metalen opgegeven, waaruit het bedrag van de vermindering van het geleidingsvermogen zou zijn af te leiden. Men zal die vermindering dus in eene tabel moeten naslaan.

Merkwaardig is het, dat eene zeer kleine bijmenging reeds eene zeer sterke vermindering geven kan. Dit moge blijken uit de volgende voorbeelden: zuiver zilver geleidingsvermogen 108

verontreinigd door 1,53 °/0 koper „ 98

zuiver koper geleidingsvermogen 99,95

toegevoegd 0,40 V.P. IJzer „ 39,894

Y.P. beteekent hierin volume procenten.

zuiver zilver geleidingsvermogen 108

2,51 V.P platina „ 31,64.

Van deze verminderingen zouden er nog talrijke voorbeelden aan te halen zijn.

Wat nu de verandering met de temperatuur van den weerstand dezer alliages met niet te groote bijmengsels betreft, vermeld ik het volgende: Uit het zeer uitgebreide materiaal dat Matthiessen en Vogt bij deze onder-