is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getauik maken. De W', de berekende weerstand, is dan tevens gelijk te stellen aan den weerstand van het zuivere metaal.

Met behulp van eene graphische voorstelling komt de beteekenis duidelijker uit. Zet men den weerstand af als functie van de temperatuur, dan krijgt men voor zuivere metalen eene parabool. Wordt het metaal eenigszins verontreinigd, dan heeft dit voor de lijn dit gevolg, dat ze omhoog wordt geschoven, zonder echter van vorm te veranderen.

Deze zelfde uitkomst is later ook door Dewar en Fleeming verkregen, waarschijnlijk zonder dat zij deze formuleering van Matthiessen kenden. Naast de zuivere metalen onderzochten zij eenige alliages en uit de graphische voorstelling maakten zij de opmerking, dat bijvoeging van eenig ander metaal de lijn alleen omhoog bracht zonder de richting te veranderen.

C. Formules.

§11. De wijzen, waarop de uitkomsten onder formule gebracht werden en van welke wij reeds eenige vermeldden, zijn nog al verschillend. Het zijn steeds zuiver empirische vormen. Toch kan het zijn nut hebben na te gaan, of er misschien een bepaalde vorm de voorkeur verdient, omdat hij de waarnemingen binnen enge grenzen weergeeft.

De eerste onderzoekers, Becquerel (pag. 3), Aknotsen