is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Reichsanstalt, die als temperatu urscoéfflcient opgeeft 0,00001, zoodat geene correctie voor de temperatuur behoefde te worden aangebracht. Er was naast geschakeld eene bank van Siemens en Halske R"3 om weerstandsveranderingen, kleiner dan 0,1 Ohm, aan te kunnen brengen.

Bij het bepalen van de afhankelijkheid van den weerstand van de temperatuur komt het minder op de absolute waarde van de weerstanden dan wel op de verhoudingen aan. Deze laatste heb ik voor de bank op de gewone wijze eenige keeren bepaald en waar noodig de correcties ervoor aangebracht.

Bij de metingen met de brug van Wheatstone kunnen de overgangswoerstanden, indien de te meten weeistand klein is, van grooten invloed worden. Zelfs wanneer men alle zorg draagt de stoppen zuiver te houden en goed aan te zetten, is men bij gewone stoppen toch niet zeker ze beneden 0,001 Olim te houden. Het was dus van belang, dat de platinadraad zelfs bij —180° nog een weerstand van circa 28 Ohm had, daar tegenover dezen weerstand de overgangsweerstanden geheel verwaarloosd mogen worden.

Overgangsweerstanden in andere deelen van de keten, die van dag tot dag vrij aanzienlijk kunnen veranderen, werden steeds geëlimineerd als door Callendar aangegeven. Dat ik hierbij 4 draden in plaats van 3 genomen heb, had ten doel de eliminatie vollediger te doen geschieden. De vereischte verbindingen werden mogelijk gemaakt door een commutator, die van rood koper vervaardigd was om thermoëlectrische effecten golijk die bijv. bij contacten in kwikbakjes in sterke mate