is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier zal ik alleen zooveel uit die Meded. overnemen als voor het begrijpen van den yang der proeven noodzakelijk is. De aan Meded. 83 ontleende fig. 1 en 2 PI. III geven een volledig overzicht van de opstelling binnen de cryostaat.

Bij de eerste metingen in vloeibaar gemaakte gassen, die nog een voorloopig karakter droegen, was de inrichting van de cryostaat als in tig. 2, behalve dat de roerinrichting nog niet was aangebracht, en in plaats van alles wat zich binnen B, en om den weerstandscylinder p met daarin opgenomen waterstofthermometer Th bevindt, een vacuumglas gebruikt werd, waarvan de buitenwand, met reepen kurk klemmend tegen B, bevestigd, zich op de plaats bevond van B0 en waarvan de binnenwand de plaats van £0 innam.

Binnen het vacuumglas bevond zich derhalve de weerstandscylinder j>, hangend aan zijne 4 toeleidingsdraden 13> 's en ^6' en aan een zijden draad, die in een punt diametraal tegenover de blokjes den weerstandscylinder ophield en hem een horizontalen stand deed behouden.

De waterstofthermometer werd voor de meting zorgvuldig juist in het midden van den weerstandsdraad gebracht, zoodat men verwachten kon, dat ze beide dezelfde gemiddelde temperatuur kregen, ook al was in het bad de temperatuur niet overal dezelfde. Meestal werd er door een dun glazen buisje, buiten om den weerstandscylinder heen, gas door de vloeistof geblazen om verschijnselen van kookvertraging te voorkomen. Soms ook werd er door een electrischen stroom in sommige deelen van een draad, die zich onder de toestellen bevond,