is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

makkelijk in een vat met ijs te kunnen plaatsen. Een tweede grootere zinken bak werd hierom heen geplaatst, zoodat een mantel van circa 5 cM. overbleef, die overal met ijs aangevuld werd. Hierna werd er weer isopentaan in gedistilleerd en liet men liet een nacht over staan. Den volgenden dag was de temperatuur constant en kon zij met het thermoëlement worden afgelezen op het oogenblik van de weerstandsbepaling. Door roeren was ervoor gezorgd, dat er geen temperatuursverschillen in de vloeistof waren blijven bestaan.

§ 7. Correcties.

Een overzicht van de opstelling is gegeven in fig. 2 PI. I, waarin R den te meten weerstand voorstelt, R, en R^ de twee stellen klossen van manganindraad, elk tot een totalen weerstand van circa 50 Ohm, R'3 de weerstandsbank van Hartmann en Braun, boven genoemd; R"3 de weerstandsbank van Siemens en Halske ; C, en Ca commutatoren met samenvloeiend kwik (zie Meded. 27); C3 de roodkoperen stopcommutator, ook reeds afgebeeld in fig. 1.

Noemt men de verhouding van de weerstanden --

xi;,

(1 —«), dan was bij deze proeven « van de grootte 0,00215. Het mag dus als eene grootheid beschouwd worden, waarvan het quadraat te verwaarloozen is.

Is R 3 de weerstand van den tak der brug, die gevormd wordt door de weerstanden R':j en R"3 naast elkander, dan is R = (1 — «) R 3

u moet dus nauwkeurig bekend zijn. Ze is bepaald door den weerstand van elk der klossen te meten in een