is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zienlijk, dat liet moeilijk werd om daaruit do verhouding juist af te leiden.

Als een voorbeeld hoe veel de weerstanden verliepen ten gevolge van de veranderende samenstelling van hot bad, kunnen de volgende voorbeelden dienen, die betrekking hebben op metingen in aethyleen onder verminderden druk kokende, op 11 November '01.

weerstand platinadraad 55,004

zilverdraad 21,971

platinadraad 55,061.

en iets later

weerstand zilverdraad 21.931

platinadraad 54,922

zilverdraad 21,997.

Zelfs in aethyleen, onder normalen druk kokende, zijn de afwijkingen zeer aanzienlijk, b.v.:

weerstand platinadraad 04,027

zilverdraad 25,602

platinadraad 64,127

zilverdraad 25,631.

Waar de veranderingen zoo groot kunnen worden, is, zoo men zich eenige groote nauwkeurigheid ten dool stelt, deze methode slecht te gebruiken en moet men zoeken naar eene andere wijze, waarbij op een bepaald oogenblik de verhouding zelf wordt afgelezen.

Met de brug van Wheatstone schijnt dit zoo te bereiken, dat men den te vergelijken draad, inplaats van parallel met den platinaweerstand, parallel met de bank van Hartmann en Bbaün (R'3) plaatst. Dan kan men achter-

é