is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd in de werkplaatsen van het laboratorium uitgevoerd en sinds werden geen verdere moeilijkheden ondervonden. De gevoeligheid was 1 mM. sehaaluitslag bij een stroomsterkteverschil van 10~,ü Ampère, slingertijd 20". De galvanometer was dan aperiodisch. Even als de galvanometer bij de brug van A\ heatstone, was ook deze tegen storingen van het aardmagnetisme beschermd door een ring van weekijzer.

De weerstandsbanken R'3, Rs en R„ waren alle van manganindraad, met dus nagenoeg te verwaailoozen temperatuurs-coëfficient, R'3 was de weerstandsbank \an Hartmann «Sc Braun, ook gebruikt bij de metingen met de WHEATsïONE'sche brug; R5 was de in de werkplaatsen van het laboratorium gewonden bank, die in de brug van Wueatstonë twee takken leverde. Ze dient alleen voor de temperatuurbepaling en deze behoeft niet zoo nauwkeurig gemaakt te worden. R6 was eene weerstandsbank van Siemens en Halske, aan de Reichsanstalt geijkt. Ik heb de relatieve waarden van deze ijking, die opgegeven werd nauwkeurig te zijn 1 op 40.000, vertrouwd, maar de verhouding tusschen de eenheden in R 3 en 1>6 eenige malen bepaald.

§ 6. De metingen bij lage temperaturen.

Nadat het nulpunt van den te vergelijken draad eenige malen bepaald was en er voldoend kloppende uitkomsten verkregen waren, werd de draad in de cijostaat gebracht binnen den platinathennometer, op de plaats, gedurende de ijking van dezen, door den waterstofthermometer ingenomen. (Zie hoofdstuk II, § 4).