is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Was er voldoend vloeibaar gemaakt gas afgeschonken, dan werd onder roeren de verhouding van de weerstanden van de twee draden bepaald. Vooraf en achterna werd de verhouding van den platinaweerstand tot één der weerstanden in R5 gemeten. Meest werd die weerstand in R. genomen, waarvan de waarde liet dichtst met die van den platinadraad overeenkwam. Hieruit kon dan de temperatuur worden afgeleid. Bij latere metingen werd ook wel een thermoëlement gebracht binnen den cylinder c, van den draad en nadat ééns de temperatuur door het meten van de verhouding tot Rs bepaald was, door een helper aan het thermoëlement gezorgd, dat do temperatuur constant bleef, op de wijze beschreven in Meded. 83. Dit maakte, dat de metingen nog sneller konden geschieden.

8 7. Correcties.

Schematisch wordt de opstelling voorgesteld in neven¬

staande teekening, waarin zijn rp, en rx de te vergelijken weerstanden, W, en W2 de weerstanden van de galvanometeri' leidingen, waarin begrepen zijn de weerstanden in de banken R'., en R8. Stel dat men bij zekere waarden in de banken evenwicht heeft, dan

Fig. 2. hebben de stroomen eene