is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenwicht tusschen ^ erhouding

Siemens k Halske Hvrtman k Bracn. eenheden.

500 — 0.050 400+100+1,180+0.045+0,012 1.00258

200 — 0.025 200+0.451 +0,020 1,00248

100 100+0,017+0.247 1.00264

500 — 0,050 400+100+1.152+0,045+0,017 1.00253

200— 0,025 200+0,439+0,020 1,00243

100 100+0,236+0,017 1.00253

500 — 0,050 400+100+1.178+0,045+0,017 1,00258

00+100+100 — 0,020 400+0.938+0.045 1,002» 1

200+100 — 0,025 300+0.674+0,045 1.00248

200 — 0,025 200+0,439+0,020 1,00242

100 100+0.241+0.017 1,00258

gom. 1,00255

§ 8. Bepalen van do temperatuur.

Het bepalen van de temperatuur behoeft, nu men niet de weerstanden afzonderlijk meet, maar ineens do veihouding bepaalt, niet meer zoo nauwkeurig te geschieden als bij den platinadraad. Ter vaststelling van de temperatuur werd na elke volledige bepaling van de verhouding eone weerstandsmeting van den platinadraad \eilicht. Als men in de opstelling commutator C4 verplaatst, kan men ineens, inplaats van de weerstanden van den goud- en don platinadraad, de laatste met do waarden in bank bvergelijken. Deze was uit manganindraad in de werkplaatsen van het laboratorium vervaardigd, en diende reeds bij de Wheatstoxe'scIio brug om 2 takken van de brug te vormen. Toon kwam er alleen de verhouding op aan, nu moet :.nen do absolute waarde kennen. Bij de