is toegevoegd aan je favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieruit zijn A en B te berekenen. Kent men die, dan kan men deze gebruiken voor de bepaling van de verhouding van den platinaweerstand tot den weerstand in Rv waaruit dan weer de temperatuur volgt. Er worden onnauwkeurigheden begaan, n.1. de weerstand van de verbindingsdraden tusschen de commutatorbakjes wordt verwaarloosd; maar bij eene waarde van A en B van ongeveer 940 Ohm was eene onnauwkeurigheid van 1 Ohm nog toe te staan, en dit bedrag bereikte die weerstand zeker niet.

Voor do berekening is het van belang op te merken,

dat in bovenstaande vergelijkingen gelijk isaan

i T A » pt

en 1— — gelijk is aan a,t , terwijl "-1 en c^1 — rpt ö a.2 «,

direct aan de waarneming te ontnemen zijn. Bovendien is - ^ klein, zoodat in den laatsten term eene 1 +fi

benaderde waarde voor A en B voldoende is.

8 9. Berekeningen.

De wijze, waarop de waarnemingen verricht werden, zijn het beste na te gaan aan een voorbeeld, hetwelk dan tevens als voorbeeld voor de berekening doorgevoerd worden zal. Ze heeft betrekking op eene meting met den gouddraad, in zuurstof, kokende onder verminderden druk.

Direct afgelezen werden de waarden in de volgenue tabel: