is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL II. Vergelijken goud- en platinadraden in zuurstof kokende onder verminderden druk.

Berekening verhouding.

Waarde j Correcties Verschillen y

Commu- Weerstand Weer8tand Afw<jkinK waarbp er Verschillen herlei- Kocorri- h ^

tator Siemens & evenwicht , u bankcd,»K bank K"'din —

ir*»m». av zUn zou* S. & H a. Sikm &H. « r .

C3 Hai.ske. jllARTM- & Bkauk. ^alvan. Habtm & takken. S.&H. tot |H.&Bb. \b. Hartm. - v

Braun. H.&Br. & Br. "

| I I I I 11

0 1000 + 400+ 1 _ 11 1 1 1 IJ 11 \

u 300 + 20 + 10

+« + 1,9 a 1002 50

—n- WOB + ïooo + I r^T 1000 3860,92 _ °'05l+ 2,55 + 0,48 ^ t. SSSn °<34962 K**4

1000 400 + 200 + 1.15

Xr —TITzjH «98,65

■ rsH -i+is+1 -M.

|i 8000 + 10Ó0 + 4597,60 j| i '

X 400 + 100 + 40 +■ 0,50

"I- ^ ~l~ 20 -J— 7 1 (i 1002 50

— 1000 + 400 + i—TTZrr 1000 3871,66 " 0,05i h 2,55 I + 0,48 >>' 3872,14 °>34904 °'34932

0 300 + 20 + 10 - 17>zu

1 ÏOOO + 400 + 300' ... I 1726'06

Ij I +20 + 7 ~ *,tU I |

A II 1000 -j- 400 -f- i QA ; 1701 ia 1

= 0 OAA . 'OA , —4,öü liol.lU

300 —|— 20 -1— 10 n 1002 fin

—— 8000 + 1000+ - TTTrr ~ ! 1000 3866,80 " °'05 + 2"55 + °'48 0,84968 ,0,84985

1000 400 + 200 + 1'82

I I +"2 " | +8,80 | 4597>90 II I I I 1 11 1