is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL III. Vergelijken goud- en platinadraden.

Verhouding Verhouding weer-

Weerstand , standen van een

Weerstand goud- gouddraad en een Datum

platina- weerstand platinadraad, die bjj

draad. gouddraad. pjatjna_ Oo eenzelfden weer-

weerstand. stand bezitten.

110,045 31,550" 0,28072 23 April,

«bij 0») 31,556 0,28675 1 23 Mei.

31,565 0,28684 '«•

31,555 0,28674 26 Mei.

' | 0,295677 . j

0.295736 ! 17 Jul" 02

64.78 0,29554 in aothyleen. ;

| 0,295569 i 0.28674 =

0,295564

0,295531 ; _ 1,0307 64,85 ! 0,295562

52,34 17 Juni '02

0,301954 0,301950 _ jn aothyleen ko-

0,301952 0,28674 kende onder |

0,301949 verminderden

0,301946 = 1,0530 druk_

52,68 '

28,71

i 0,330287 j 23 Juni

0,330314 0,330295 ju zuurstof.

0,330285 q 28674

0,330304 '

0,330256 = 1,1519 0,330289

28,71 I I

22.79

0,34490

0,34497 ]2 Juli

22,81 in Btikstof.

0,34490 0,34497

0,34498 u,28674 ~

22,74

0,34464 y = 1,2029 I 0,34495

_ 82,79 I

9| yq ...

4 ' 0 34934 0,34933 23 Juni lil

0 34932 0,28674 — zuurstof kokende

onder vermin-

M4JiJO = 1,2173 1 derden druk. 21,47 | ij'