is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

Theorieën over de electriciteitsgeleiding.

Het is gewenscht deze mededeelingen niet te besluiten, voor een overzicht ervan gegeven te hebben, hoever de theorieën omtrent geleiding in metalen gevorderd zijn ter oplossing van het gestelde vraagstuk: de verandering van den weerstand met de temperatuur. Het is juist in de laatste jaren, door de nieuwe voorstellingen, die men zioh over de electriciteit en het verband ervan met de ponderabele materie vormde, zeker een groot eind nader bij zijne oplossing gekomen.

Uitgaande van de voorstelling van Lorentz, dat de electriciteit zich slechts- beweegt gebonden aan massakernen, en een electrische stroom in wezen niets anders is als een stroom van electrisch geladen deeltjes, is door Riecke en Drude getracht hiermee die verschijnselen te verklaren, welke in metalen voorkomen, als: warmtegeleiding, electriciteitsgeleiding, contactpotentiaal verschil, Thomsoneffect, Peltiereffect, en Halleffect. En beide vinden zij, dat in hoofdzaak deze voorstelling voert tot de waargenomen verschijnselen en slechts de numerieke overeenkomst te wenschen overlaat.