is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn de ladingen op het teeken na gelijk. Het is mogelijk, dat ook de moleculen eene lading krijgen of een aantal geladen deeltjes van bepaalde soort vasthouden.

Om te kunnen berekenen hoeveel electriciteit onder de werking eener bepaalde electromotorische kracht in de tijdseenheid door de eenheid van doorsnede gaat, voert hij een aantal grootheden in, die ik echter, om het vergelijken van zijne uitkomsten met die van Drude gemakkelijker te maken, met de notatie van den laatste aangeven zal.

Voor electrisch geladen deeltjes van de le soort zij:

/, de gemiddelde weglengte, hieronder te verstaan het rechte gedeelte, dat doorloopen wordt niet onder directe werking van krachten door do in de buurt zijnde deeltjes of moleculen uitgeoefend.

?«, de gemiddelde snelheid.

r, de tijd waarin de gemiddelde weg doorloopen wordt;

dus x * = —.

nt het aantal beweeglijke geladen deeltjes per volumeeenheid.

e, de lading.

xr, de tijd die verloopt tusschen het begin van 2 opvolgende rechte wegeinden.

ml de massa.

Voor de deeltjes van de 2e soort, de negatief geladene, zullen wij de overeenkomstige grootheden door dezelfde letters met index 2 aanduiden.

Riecke berekent eerst, wat de gemiddelde weg wordt door de deeltjes in de richting der X as onder de wer-