is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king eener uitwendige electromorische kracht X afgelegd. Hij denkt daarvoor, dat elk deeltje met de gemiddelde snelheid wordt uitgezonden. De doorloopen weg daarentegen kan verschillend zijn. Van alle deeltjes, die in een zeker tijdsverloop uitgezonden worden uit een volumeelement, zal een zekere fractie, die hij voorstelt door

— e~ r"'dr, den afstand r doorloopen, voor het door de

werking van een ander deeltje of een molecuul een zoozeer veranderde baan krijgt, dat men vanaf dat oogenblik van een nieuw recht wegeind moet spreken. Veronderstellende, dat de weg, die door de werking der kracht aan de onregelmatige beweging moet worden toegevoegd, steeds klein is ten opzichte van den weg, dien het deeltje zonder die kracht zou afleggen, komt hij dan na eene reeks herleidingen tot de uitkomst, dat voor de deeltjes van de lc soort de gemiddelde weg in de richting der X as afgelegd, is:

O r 1 2

x = % -^4 x.

8 ml ?t,2

De hoeveelheid electriciteit, die dan per seconde door

de eenheid van doorsnede gaat, wordt nu, 2 soorten deeltjes aannemende,

i= — (n.e.1 —— 1- 2—-r—) ^

3x \ 1 1 mlut maMa/

en het geleidingsvermogen

2 / l\ . h \

Eenigszins vreemd is hierbij de rol van den factor *.