is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zullen de uitkomsten eenig vertrouwen verdienen, dan is het noodig, dat deze factor zeer dicht tot 1 nadert. Wat er met de deeltjes gebeurt gedurende den tijd, dat ze den gebogen weg om de moleculen beschrijven, wordt niet in rekening gebracht. Maar ook gedurende dien tijd werkt de kracht X en zal er een gemiddelde weg doorloopen worden. Bij elke toepassing zal men * practisch de eenheid moeten nemen of eene nadere voorstelling ontwikkelen, wat er gedurende bovengenoemden tijd plaats vindt.

jj 4. Alvorens na te gaan welke temperatuursfunctie deze vorm voor <r oplevert, wil ik aanwijzen van welke voorstelling Drude uitgaat en welken vorm hij voor dit geleidingsvermogen vindt.

Drude neemt aan, dat in een metaal steeds aanwezig zijn een aantal electrisch geladen deeltjes, die hij electronen noemt. De lading van deze deeltjes kan natuurlijk in teeken verschillend zijn, maar bovendien ook in het absolute bedrag. Wel echter neemt Drude aan dat de ladingen slechts een veelvoud zijn kunnen van de kleinst voorkomende. Is die kleinste lading e, dan is behalve e slechts mogelijk 2c, 3e enz. Deze electronen bewegen zich vrij als de moleculen in een gas. De krachten, die voortvloeien uit hunne sterke ladingen, rekent hij dat gemiddeld geen invloed zullen hebben op hun weglengte, snelheid, enz. enz. tenzij er eene uitwendige electrische kracht werkt.

De wetten van de kinetische gastheorie zijn er dus op van toepassing. Om tegemoet te komen aan een bezwaar van het transport van massa, dat met een elektrischen