is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n hot aantal moleculen per volume eenheid onder normalen

20

druk bij T = 298, tusschen de grenzen 2,7 en 0,027 . 10

20 —17

ligt. Neemt men n = 10 , dan geeft dit a — 5,6 .10 .

"Wat nu het geleidingsvermogen voor electriciteit betreft: daarvoor kan men op de volgende wijze eene uitdrukking vinden.

Werkt er op het systeem eene kracht X per eenheid van electriciteit, dan is uit de bewegingsvergelijking op te maken welke snelheid er gemiddeld in den tijd t in de richting der X as aan de onregelmatige beweging wordt toegevoegd. Deze is

u.l,

"•r~É!1 4 a T'

De hoeveelheid electriciteit, die per sec. door de vlakteeenheid gaat wordt voor alle electronensoorten te samen

i = -t-n.2e.1iu.1l.1 -f ...) X.

Het geleidingsvermogen derhalve

c= + •••)•

•± CC 1

§ 5. De vorm lijkt op het eerste gezicht van dien van Riecke te verschillen. Toch is dit maar schijnbaar. De temperatuur, die bij Drude optreedt, ontbreekt bij Riecke; maar deze is er in gekomen door eene bizondere onderstelling, n.1. dat de kinetische energie van de electronen dezelfde is als die van de moleculen. Bij Riecke kan men achteraf deze onderstelling ook invoeren, waardoor zijne formule overgaat in

ff~ 3 x! « T %Wxl' + M2 W* + •••>■