is toegevoegd aan je favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

i.

De weerstandsthermometers verdienen voor het praktische gebruik bij het meten van lage temperaturen de voorkeur boven de andere in gebruik zijnde instrumenten.

II.

Het verdient aanbeveling weerstandsthermometers uit goud, in plaats van uit platina, te vervaardigen.

III.

Indien men bij het ijken van een weerstandsthermometer uit platina gebruik maakt van den weerstand bij ü°, bij circa — 100" en bij circa — 180°, 0111 daarmede voor den weerstand eene tweedegraadsfunctie naar de temperatuur te berekenen, is het mogelijk, dat men bij tusschengelegen temperaturen afwijkingen van 0°,1 vindt tusschen de uit deze formule berekende en de waargenomen temperatuur.