is toegevoegd aan je favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de verhouding tusschen de electromagnetische en de electrostatische eenheid van eleetriciteit met behulp van de WHEATsTONE'sche brug, zijn ongegrond.

VIII.

Happel komt in Drude's Ann. Bd. 13 tot de gevolgtrekking, dat eene formule van den vorm p = a T + 6 voor Argon, Krypton en Xenon onbruikbaar is. Deze bewering is niet door zijne bewijsvoering gerechtvaardigd.

IX.

Ram.say en Steele spreken in Phil. Mag. B, 1903 de meening uit, dat volgens de theorie de lijn, die p v als functie van j> weergeeft, voor zeer kleine p's evenwijdig aan de />-as moet loopen. Dit is onjuist.

X.

Het is wenschelijk, dat op de Hoogere Burgerscholen de behandeling der statische electriciteit wordt bekort.

XL

Er moet meer eenheid komen in de behandeling van de formules voor de lenzen in de verschillende leerboeken voor Hoogere Burgerscholen.