is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOTANISCH OVERZICHT.

De olie, welke door de groote welwillendheid van professor van Romburgh, die ze te Buitenzorg, uit in den Cultuurtuin te Tjikeumeuh gecultiveerde boomen, bereidde, te mijner beschikking stond, is afkomstig van den wortelbast van Cinnamomum zeylanicum Breijn. Deze plant behoort tot de Lauraceae, eene plantenfamilie, die de belangrijkste woudboomen der warme zone van beide halfronden oplevert, maar die in de gematigde luchtstreek bjjna geheel ontbreekt. De verschillende soorten dezer planten bevatten meestal in hare verschillende deelen aetherische oliën in bijzondere cellen, waarom ze reeds van oudsher gebruikt werden, o.a. Cinnamomum Camphora, Cinn. Cassia, Cinn. zeylanicum, Sassafras officinale, Laurus nobilis enz.

De plant voor de fijnere kaneelsoorten mag geen boom worden en de takjes worden, als ze l'/2—2 jaar zijn, afgesneden. De inboorlingen proeven den bast, voordat zij met het ontschorsen beginnen. De voornaamste oogst is in de lente, maar in den herfst is gewoonlijk nog een tweede oogst.

Yalerius Cordus (1544) is de eerste geweest, die de olie gedestilleerd heeft. Volgens hein wordt ze bij lage temperatuur vast ten gevolge van eene afscheiding van kamfer.

Om de localisatie der aetherische olie te leeren kennen,