is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EIGEN ONDERZOEK.

De olie, zooals ze door van Romburgh uit den verschen wortelbast van Cinnamomum zeylanicum door destillatie met waterdamp en daarop volgende scheiding verkregen is, ontving ik als eene zeer lichtgele, sterk naar kamfer riekende vloeistof, waaruit de kamfer zich reeds bij kamertemperatuur ten deele kristallijn afzette. In het houtgedeelte van den wortel komt geen aetherische olie voor.

In de gewone oplosmiddelen voor aetherische oliën, (alcohol, chloroform, aether, petroleumaether, benzol) was ze gemakkelijk oplosbaar. Het soortelijk gewicht der olie, nadat door zacht verwarmen de kamfer was opgelost, bedroeg 0,99366 bij 15°. De draaiing in een buis van 2 d. M. lengte (met een Polariineter van Laurent bepaald), bedroeg + 50,2°.

Bij het onderzoek naar vrije zuren was phenolphtaleïne als indicator niet bruikbaar, wel lakmoes. Bij dat onderzoek bleek, dat vrije zuren niet aanwezig waren.

Door alcoholische kali had verzeeping plaats; het verzeepingsgetal bedroeg 4,7, dus bleken esters, zij het dan ook in geringe hoeveelheid, aanwezig te zijn. Bij de verzeeping (met alcoholische kali) kleurde de olie zich roodbruin. Hierbij bleek phenolphtaleïne als indicator beter bruikbaar dan lakmoes. Door behandeling der olie met verzadigde natrium-bisulfiet oplossing