is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelezen werd 16,1 c.c. luchl bij 10° C en 761 mM. druk, waaruit voor de dampdichtheid volgt:

D (ten opzichte van waterstof) = 93 IX (0.00367 X 10) 760 _ 16.1 + 0.0895 + 761—4,10

De tweede bepaling gaf:

verbruikt 0,0666 gram stof; afgelezen 12.1 c.c. lucht bij 5° C. en 756.5 mM. druk, dus

D (ten opzichte van waterstof) = 66.6 , IX (0-0367X5) , 760 12.1 0.0895 756.5-6.528

waaruit volgt, dat de moleculaire gewichten 134 en 137 bedragen, dus overeenkomende met de koolwaterstof C,n H1B (moleculair gewicht = 136). De moleculaire refractie berekend volgens de form. n2—1 P

van Lorentz—Lorenz , , X gee^ V001' deze stof n2-f-2 d

volgens mijn physische const. 43.79. Volgens Briihl (B. 25 [1892] 153) is voor pineen M. R. = 43,89 en berekend voor C,0 H)G 43.54.

Deze eigenschappen maakten het hoogstwaarschijnlijk, dat hier de koolwaterstof C10 H1S pineen afgezonderd was, hetgeen niet te verwonderen zou zijn, daar deze verbinding in verschillende aetherische oliën is aangetoond, en vooral in de familie der Lauraceae bij verschillende soorten gevonden wordt, o.a. in Laurus Camphora L, Laurus Nectandra Puchury major Nees, Laurus nobilis L. enz.

Pineen is een van de koolwaterstoffen, C,0 H16, die het langst bekend zijn, doordat het betrekkelijk gemakkelijk zuiver te verkrijgen is en door zijne chemische eigenschappen goed als zoodanig herkend kan worden.