is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit bet dibromide is de structuur bepaald geworden. (Semmler B 33. 3423):

Pineen Pineendibromide

Om vast te stellen, dat werkelijk Pineen afgescheiden was, zette ik de verbinding om in het Pineennitrosochloride. Daarvoor maakte ik eerst versch aethylnitriet en bereidde daaruit het nitrosochloride volgens Wallach (A 253—251), door bij een mengsel van 10 gram pineen met 10 gr. ijsazijn en 10 gram aethylnitriet 3 c.c. ruw zoutzuur te druppelen onder sterke afkoeling. Er vormden zich kristallen, die afgezogen en met verdunden methylalkohol afgewasschen, het smeltpunt 107,5°— 108° hadden, hetgeen overeenkomt met dat door van Romburgh (C 1901 I 1006) opgegeven, in tegenstelling met het smeltpunt 103°, dat meermalen wordt genoemd. De opbrengst bedroeg 1 '/2 gram. Een, ter vergelijking uit terpentijnolie bereid, nitrosochloride bezat ook een smeltpunt van 108°.

Door dit pineennitrosochloride te verwarmen niet zuiver piperidine, ontstond het pineennitrolpiperidine (smeltpunt 118°).

Eene chloorbepaling in het verkregen nitrosochloride, door volgens Liebig de stof met kalk te gloeien, gaf: Gevonden:

17.47% en 17.6(1 % Chloor