is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pinaceae, die bijzonder rijk aan pineen zijn, nog niet aangetoond is geworden.

De onderzoekingen van Wallach en Gildemeister zijn van groote beteekenis voor de chemie van het cineol geweest. De formule C,0 H,s O voor cineol is reeds door Kraut en Wahlforss in 1863 vastgesteld en lateidoor andere onderzoekers bevestigd. Heil en Ritter (B 17.1918) en evenzoo Wallach en Brass (A 225. 309) erkenden het als een oxyde.

In 1885 gaf Richter als structuurforniule:

CH3-CH-CH3

1

c

HjC CH2

I' 0

1I2Ü OHo

C

I

ch3

De formule werd in 1896 door Wallach (A 291. 350) gewijzigd en wel zoo, dat de oxydeverbinding zich bevindt tusschen C, en Cs, waarmede alle chemische eigenschappen en physische constanten in overeenstemming zijn, zoodat de nu algemeen aangenomen structuurformule is:

CH

H2C CH2

H3C-C-CH3

l

0

H2C CH2

c

1

CH3