is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarvoor werd 12 gr. olie (gerekend 4 gr. kamfer) genomen en daarbij de voorgeschreven hoeveelheid alcohol, hydroxylamine en XaOH gevoegd, maar het resultaat was, dat, na neutralisatie, de olie zich weer afscheidde, zonder dat er oxime gevormd was. Daarom digereerde ik nogmaals, doch zonder beter resultaat. Wel konden door de geneutraliseerde vloeistof uit te schudden met aetlier en deze te verdampen eenige kristalletjes verkregen worden, die een sm. 117°—118° hadden, maar quantitatief was zoodoende de kamfer niet omgezet. Het oxime schijnt zich minder gemakkelijk te vormer als weinig kamfer in veel olie is opgelost. Om mij hiervan te overtuigen, maakte ik een mengsel van 0,5 gr. kamfer en 1 gr. terpentijnolie en ging op de vroeger beschreven wijze te werk. Er scheidde zich ook hierbij geen oxime af. De olie werd vervolgens met waterdamp gedestilleerd in de hoop, dat misschien het oxime minder vluchtig zou zijn en dus in de kolf zou achterblijven. Tn het destillaat bevonden zich kleine gele stukjes, waarvan echter te weinig was, om ze om te kristalliseeren. Toch was het waarschijnlijk geen oxime, want de stukjes smolten bij 109», gemengd met het oxime van 119,5°, werd het sm. 107° en gemengd met kamfer van 170,5°, rees het sm. tot 137".

De gedroogde olie werd vervolgens onder verminderden druk gedestilleerd en bleek nog ongebonden kamfer te bevatten, dns ook in dit mengsel was de kamfer niet quantitatief in het oxime omgezet.

Daarop weiden verschillende oplosmiddelen beproefd, maar het gelukte mij niet een oplosmiddel uitsluitend voor de kamfer te vinden, waardoor de kamfer zich liet uitschudden, en de rest onopgelost bleef. Door herhaald fractioneeren moest dus getracht worden de kamfer zooveel mogelijk te verwijderen.