is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII.

Bij de quantitatieve bepaling van CO in de lucht verdient de methode van Morgan en Whorter de voorkeur boven de andere methoden.

VIII.

De phtaalzuuranhydrideformule voor tannine van Dekker is beter in overeenstemming met de uitkomsten der analyses, dan de digalluszuurformule van Scliiff.

IX.

De verschijnselen, die zich bij het looien voordoen, moeten als absorptieverschijnselen opgevat worden.

X.

Als officineel voorgeschreven stamplant voor semen Strophanti, verdient Strophantns hispidus P. DC. de voorkeur boven Strophantus Kombé Oliv.

XI.

De petroleum moet ontstaan zijn uit organische stoffen.

XII.

De iodometrische methode ter quantitatieve bepaling van ammoniak van P. Artmann en A. Skrabal verdient de voorkeur boven die van „Krocker en Dietrich" of die van Knop.

XIII.

Een scheikundig onderzoek naar de bruikbaarheid van water als drinkwater heeft grooter waarde dan een bacteriologisch onderzoek.