is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Door Lehmann, .Taegek en Voelaxder waren sinds 1906 een betrekkelijk groot aantal lichamen gevonden, die zoowel in den stabielen als in den metastabielen toestand eene of meerdere anisotroop vloeibare phasen bezaten.

In verband met het feit, dat het bij stelsels van twee componenten, die mengkristallen leveren dikwijls voorkomt, dat eene metastabiele modificatie der eene stof door toevoeging van den tweeden component stabiel kristalliseert, trachtte Lehmaxn door toevoeging van andere stoffen de metastabiele anisotroop vloeibare phasen te stabiliseeren. Het verband tusschen de uitkomsten zijner experimenteele onderzoekingen en de mengkristallentheorie heeft hij echter niet in een helder licht geplaatst.

Op aanraden van wijlen Prof. Bakhuis Roozeboom ben ik begonnen door quantitatieve proeven dit verband op te sporen in de hoop door deze uitkomsten, zoowel als door enkele andere, verkregen met stelsels van reeds lang bekende vloeiend kristallijne lichamen, eene bijdrage te leveren voor de juistheid der opvatting, dat de vloeiend kristallijne phase als eene kristalmodificatie moet worden beschouwd.