is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijns inziens is het in geen geval geoorloofd, zonder nauwkeurig uiidt-rzoek de door Lkhmann gebruikte oplosmiddelen slechts als zoodanig te beschouwen.

Ook omtrent het overgangspunt schijnt wat Lehmann zegt onjuist.

In bovengenoemde verhandeling toch schrijft hij. dat het optreden der modificatie II bij afkoelen zich aankondigt door eene violet-blauwe kleurschemering, die als oorzaak heeft ,.de oplossing van modificatie II in I". Hoe meer bij afkoelen de temperatuur die van het overgangspunt nadert, des te grooter wordt liet gehalte van de vloeiende mengkristallen der beide modificaties aan modificatie II. totdat deze laatste eindelijk uitkristallisseert. Dit nu is een volkomen onjuist inzicht. Er bestaat eene bepaalde temperatuur, waarbij de beide modificaties naast elkaar kunnen bestaan, dit is het overgangspunt. Boven deze temperatuur bestaat modificatie I. bij lager temperatuur modificatie II. Van eene oplossing der beide modificaties in elkaar met een, al naar de temperatuur hooger of lager is, aan modificatie I of II rijker gehalte, is geen sprake.

Uit Lehmann's waarnemingen evenals uit latere van andere onderzoekers is inderdaad wel gebleken, dat bij een stof meerdere anisotroop-vloeibare phasen kunnen optreden, doch de verklaringen, welke I.ehmann geeft van de daarbij zich vertoonende kleureffecten zijn in strijd met de phasenleer.

Toevoeging van p-azoxyphenetol als tweede component doet in vele gevallen volgens de microscopische waarnemingen van Lehmann de stabiliteit der vloeiende kristallen toenemen.