is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In aansluiting met de bekende ruimtefiguur van prof. Bakhuis Roozeboom, waar de component met de laagste smelttemperatuur aan de linkerzijde wordt geplaatst, wil ik bij de volgende teekeningen die component, icelke bij de laagste temperatuur eene stabiele transformatie, van welken aard deze ook zij, vertoont, steeds links plaatsen.

De verschillende phasen zullen als volgt aangeduid worden: Isotrope vloeistof L Vloeiende mengkristallen FAB en FBa Vaste mengkristallen Ms Componenten in vasten toestand Sa en Sb

Achtereenvolgens zullen de T-X diagrammen geteekend worden voor stelsels, waarvan een der componenten eene stof is, die een der vijf hierboven beschreven phasenovergangen vertoont. Van de laatste twee groepen zal alleen de phasenverhouding als in fig. 4a en fig. 5a aangegeven is, beschouwd worden, daar de door Lehmann bestudeerde lichamen deze overgangen bezitten. Als tweede component zal Of eene stof genomen worden, die één optisch anisotroop vloeibare phase bezit, of eene, die zelf geen vloeiende kristallen geeft. De gevallen, die zich bij menging van lichamen, die beide meer dan één vloeiend kristallijne phase bezitten, kunnen voordoen, zullen buiten beschouwing blijven.

De eerste groep zal dus de T-X diagrammen bevatten voor die stelsels, waarvan een der componenten eene stabiele optisch anisotrope vloeibare phase bezit. Indien dan als tweede component eene stof gekozen wordt, die dezelfde phasen-