is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve het reeds lang bekende cholesterylacetaat zijn gedurende de laatste jaren meerdere stoffen bekend geworden, die inderdaad eene metastabiele vloeiend kristallijne phase vertoonen. Mengt men deze stoffen, waarvan de P-T lijn dus de gedaante heeft als in fig. 2 is aangegeven, met eenen tweeden component, dan zullen zich de in de volgende rubriek saamgevatte gevallen kunnen voordoen:

II. De eene component bezit eene metastabiele vloeiend kristallijne phase.

II«. De tweede component heeft eene stabiele vloeiend kristallijne phase.

116. De tweede component heeft geen vloeiende kristallen.

In den groep Ila kan men verschillende typen verwachten, naar gelang in den vasten aggregaattoestand de zuivere componenten zich afscheiden of' dat mengkristallen gevormd worden.

We zullen de eerste soort gevallen samenvatten in den groep llau de tweede in den groep \la„.

Ik zal hier alleen mengkristallen in den vasten toestand beschouwen, omdat dit geval zich bij een der door mij experimenteel onderzochte stelsels heeft voorgedaan.

Bij de later nog te behandelen groepen zal ik steeds aannemen, dat de vaste kristallen zich ongemengd afscheiden.

Tot Ilrtj behooren de typen, voorgesteld in fig. 12, 13 en 14.

In fig. 12 is D het stabiele overgangspunt en G het smeltpunt van component A. De vaste kristallen van B smelten bij de temperatuur van M. K is een metastabiel smeltpunt, n.1. het punt waar de metastabiele vloeiende kristallen van