is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INRICHTING DER PROEVEN.

THERMISCH ONDERZOEK.

De proeven, welke dienden om de overgangspunten en de smeltpunten der verschillende mengsels te bepalen, werden op de volgende wijze uitgevoerd:

Bepaalde hoeveelheden der componenten werden in kleine reageerbuisjes afgewogen, zoodat ongeveer 4 a 500 milligram van het vereischte mengsel verkregen werd. Dit kleine reageerbuisje werd met een kurk in een gewone reageerbuis bevestigd, welke laatste als luchtmantel diende. Het geheel werd in een bekerglas van twee liter inhoud geplaatst, gevuld met sesamolie. In het oliebad werd een thermometer gehangen, opdat de temperatuur van het buitenbad kon worden afgelezen. Door flink roeren zorgde ik, dat de temperatuur op verschillende plaatsen in het oliebad dezelfde was. De temperatuur van het mengsel werd met eenen gecontroleerden ANscHiiTz-thermometer afgelezsr., welke zich in de stof bevond en tevens als roerder dienst deed.

Voor de bepaling werd het mengsel gesmolten en met den thermometer goed geroerd, opdat volkomen menging plaats vond. Bij die stoffen, waarbij spoedig ontleding optrad,