is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET STELSEL P-AZOPHENETOL EN P-AZOXYPHENETOL.

Onderzoekingen der smelt- en overgangslijnen bij mengsels, waarvan een der componenten eene metastabiele optischanisotrope vloeistofphase bezit, waren, toen ik met dit onderzoek aanving, nog niet verricht. De keuze viel juist op bovengenoemd componentenpaar, omdat de meeningen omtrent het azolichaam zeer uiteenloopend waren. Amerio ') schrijft het eene vloeiend kristallijne phase toe. Dreyer en Rotarski 2) komen na een uitvoerig onderzoek van dit lichaam tot de volgende conclusie: Bij verwarming van de gele kristallen gaan deze bij 93.7° over in den bij hoogere temperatuur stabielen rooden vorm, welke laatste bij 159.3° smelt. Om dit smeltpunt nauwkeurig vast te stellen is het noodig het azoplienetol + 4 uur op eene temperatuur van 146 — 150° te houden, opdat de gele kristallen totaal in de roode overgaan, daar deze omzetting sterk aan vertraging onderhevig is. Warmt men snel op, dan is het smeltpunt onscherp, omdat dan een mengsel der twee modificaties smelt.

1 11 nuovo Cim. (1901).

-) Zeitschr. phys. Ch. L1V 11906).