is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dalend in temperatuur begint op de lijn B D de afzetting der vaste mengkristallen, de p-kristallen.

O s > de lijn DE begint de afzetting der vloeiende kristallen, dus de a-vorm.

B D K is het gebied van coëxistentie der isotrope vloeistof en vaste mengkristallen; voorgesteld door L en Ms.

E D H van de isotrope vloeistof en de vloeiende mengkristallen welke laatste door FAb zullen worden aangeduid.

Binnen EHA heeft men vloeiende mengkristallen, terwijl H K A het coëxistentiegebied der vloeiende en vaste mengkristallen is. Beneden BK en K A bestaan slechts de vaste mengkristallen.

KDH geeft een driephasenevenwicht aan, waar de overgang F -f- Ms. —v L plaats vindt bij toevoer van warmte, terwijl de temperatuur constant blijft.

Bij concentraties gelegen tusschen D en H verdwijnt alle Ms. en houdt men L + F over; bij concentraties tusschen D en K verdwijnen de vloeiende kristallen, en men houdt L + Ms. over.

Het heeft geen nut hier alle waarnemingen neer te schrijven, die tot vaststelling der in de tabel opgegeven temperaturen dienden.

Slechts het gedrag van een enkel mengsel wil ik hier beschrijven en wel een gelegen tusschen de concentraties K en H.

Het mengsel van 25 % p-azoxyphenetol vertoonde het volgende: