is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S t ij g e n d.

■ar j Bcr1

157.0 veel troebele vloeistof en weinig vast.)

!15 sec.

157.2 heldere vloeistof treedt op naast troebel en vast. / 158.5 157.3 helder -f- troebel + vast. )

>15 sec.

157.4 vast weg; heldere en troebele vloeistof over. )

157.7 „ „

159.5 158.0

158.3 „ „

160.0 158.6 „ „

159.0 geheel heldere vloeistof.

De waarnemingen geschiedden om de halve minuut, behalve dat een enkele om de 15 seconden werd genoteerd. Uit deze bepalingen is af te leiden dat de temperatuur van liet driephasenstelsel niet constant blijft, doch over een traject van 0.2° verloopt. Om meerdere zekerheid omtrent de opeenvolging en coëxistentie der verschillende phasen te verkrijgen en bovendien om na te gaan. of het zuivere p-azophenetol en de mengsels met 10 % en 15 % azoxyphenetol in metastabielen toestand vloeiende kristallen vertoonden, werden verscheidene mengsels microscopisch onderzocht. Ik gebruikte hiervoor de beide vroeger beschreven apparaatjes. In dat met electrische verwarming is de temperatuuraanwijzing door luchtstroomingen in het apparaatje onnauwkeurig, zoodat dus alleen op de onderlinge verhouding der temperatuur staat te maken is: het is echter bijzonder gemakkelijk tot