is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET STELSEL CHOLESTERYLISOBUTYRAAT EN P-AZOXYPHENETOL.

Na de bepaling van het hiervoor beschreven componentenpaar ben ik begonnen het gedrag te bestudeeren van eenige cholesterylesters gemengd met het p-azoxyphenetol. Deze eholesteryllichamen toch zonden volgens Lehmann ') eene polymorphie in den vloeibaren toestand vertoonen. Hij bepaalde de opeenvolging der verschillende vloeiend kristallijne modificaties bij geïsoleerde kristalindividuen door gebruik te maken van een oplosmiddel, waarvoor hij gewoonlijk een mengsel van aniline en amylalcohol bezigde.

Uit de onderkoelde oplossing ontstaan volgens Lehmann's waarnemingen eerst kleine, tussc-hen gekruiste nicols grauw gekleurde, vloeiende kristalletjes van de modificatie I. die niet de minste neiging vertoonen om saam te vloeien. Plotseling ziet men dan eene levendige beweging in de massa komen, terwijl ieder kristalletje eene hoogere interferentiekleur aanneemt, d. w. z. overgaat in modificatie II en met andere individuen samenvloeit. Ook zonder oplosmiddel moet men het optreden der beide modificaties kunnen waarnemen.

') Zeitschr. phys. Ch. LYI (1906).